Porady

Lasery płaszczyznowe

Podczas budowy, wykańczania i remontu domu, często zachodzi konieczność dokładnego wypoziomowania, czy spionowania płaszczyzn. Oczywiście, można korzystać z tradycyjnych, znanych od dawna narzędzi. Można też ułatwić i przyspieszyć prace, sięgając po nowoczesny sprzęt.

b.jpg

Podczas budowy, wykańczania i remontu domu często zachodzi konieczność dokładnego wypoziomowania czy spionowania płaszczyzn. Oczywiście, można korzystać z tradycyjnych, znanych od dawna narzędzi. Ale można też ułatwić i przyspieszyć prace, sięgając po nowoczesny sprzęt.

Do prac budowlano-wykończeniowych prowadzonych wewnątrz pomieszczeń przeznaczone są m.in. lasery płaszczyznowe.
Urządzenie to umożliwia szybkie trasowanie linii poziomych i jest przydatne do wielu prac, takich jak: ustawianie okien w osi, wykonywanie wylewek betonowych oraz kontrola wysokości w trakcie wylewania betonu, układanie posadzek podłogowych, glazury, montaż sufitów podwieszanych. Stosowane jest również podczas prowadzenia wszelkich prac montażowych i instalacyjnych.

Dostępne funkcje

Lasery płaszczyznowe mogą być wyposażone w różne funkcje. Przykładowo jedne wskazują linie proste oraz przebiegające po okręgu, co umożliwia wyznaczenie jednej wysokości jednocześnie na wszystkich, otaczających ścianach. Inne mogą wyznaczać linię poziomą oraz jedną lub dwie pionowe, przecinające się pod kątem prostym. Linie te mogą być wyświetlane każda osobno bądź wszystkie razem, wówczas płaszczyzny przecinają się i tworzą na ścianie krzyże o prostopadłych ramionach. Zakres wyświetlanych linii – 360° – umożliwia pracę bez konieczności przestawiania urządzenia.
Dzięki temu możliwe jest np. równoczesne zaznaczanie, wyrównywanie oraz poziomowanie w pomieszczeniach zamkniętych. Linie są dobrze widoczne, gdyż tworzy je odbicie czerwonego światła lasera na płaszczyznach i przedmiotach. Funkcja ta pozwala na wyeliminowanie błędów pomiarów, powstających wskutek poruszenia urządzenia podczas jego przestawiania. Zasięg pracy urządzenia z odbiornikiem zazwyczaj wynosi 80-100 m – zależnie od modelu.
Lasery są wyposażone w funkcję automatycznego poziomowania w zakresie 4°. Jeśli urządzenie zostanie poruszone, przestaje emitować wiązkę światła, eliminując możliwość zaznaczenia błędnego pomiaru. Po zablokowaniu funkcji samopoziomowania można również wyznaczać linie skośne; dokładność wszystkich pomiarów jest bardzo duża – sięga 0,2 mm/m.
Laser płaszczyznowy, ustawiony po środku pomieszczenia wyznacza linie na wszystkich znajdujących się w nim płaszczyznach.

Przygotowanie do pomiarów

Przed użyciem urządzenia warto skontrolować jego dokładność. Kontrolę pomiaru linii poziomych najlepiej przeprowadzić w pomieszczeniu, którego przeciwległe ściany są odległe o 5 m. Laser umieszczamy w pobliżu jednej ze ścian, a następnie włączamy tryb pracy, w którym emitowana jest płaszczyzna pozioma oraz pionowa – przed urządzeniem. Następnie kierujemy wiązkę światła na tę ścianę i po samoniwelacji urządzenia zaznaczamy na niej punkt, w którym skrzyżowały się obie linie.
Teraz odwracamy laser w kierunku przeciwległej ściany i powtarzamy czynność, po czym przenosimy urządzenie (bez obracania) pod tę ścianę i wykonujemy analogiczne pomiary. Urządzenie musi znajdować się na takiej samej wysokości, jak poprzednio. Świadczy o tym wskazanie przez wiązkę światła dokładnie przecięcia linii z poprzedniego pomiaru.

Urządzenie działa poprawnie, jeśli między liniami z pierwszego i drugiego pomiaru są maks. 2 mm. Kontrolę pomiaru linii pionowych przeprowadza się w otworze drzwiowym.
Urządzenie ustawiamy na podłodze, 2,5 m od otworu drzwiowego (licząc od połowy grubości ściany) i wybieramy tryb pracy, w którym emitowana jest z boku urządzenia płaszczyzna pionowa. Zaznaczamy środek linii na podłodze w otworze drzwiowym, w odległości 2,5 m za otworem oraz na górnym ościeżu.
Taki sam pomiar wykonujemy po przeniesieniu urządzenia na drugą stronę drzwi i obróceniu go o 180°. Odległość obu punktów na ościeżu może wynosić maks. 2 mm.

Przykłady zastosowania

Podczas pracy najlepiej ustawić laser po środku pomieszczenia na podłodze, jeśli zaś odległość do punktów pomiarowych przekracza 20 m – na statywie.
W pomieszczeniach urządzenie to znajduje zastosowanie podczas wielu czynności, zarówno budowlanych, jak i wykończeniowych. Najpopularniejsze są lasery emitujące dwie płaszczyzny pionowe i jedną poziomą.

Podczas kontroli linii poziomych jest emitowana płaszczyzna pozioma – pomiar należy wykonać dwukrotnie.
Linie pionowe kontroluje się również dwukrotnie, przy czym urządzenie nie może stać na statywie. Układanie glazury. Do wyłożenia ściany wystarczy tryb pracy, w którym emitowana jest płaszczyzna pionowa przed urządzeniem i pozioma, która wyznaczy górną krawędź okładziny. Jeżeli płytki będą montowane na kolejnej ścianie, należy przełączyć urządzenie w tryb emitowania jednej płaszczyzny poziomej i dwóch pionowych. Pozioma wyznaczy górną krawędź okładziny na surowej ścianie i musi pokrywać się z tą samą krawędzią na ścianie gotowej.

Jedna płaszczyzna pionowa wyznacza linię płytek na wykończonej ścianie, druga – równoległa do niej – jest punktem odniesienia, do którego należy wyrównywać boczną krawędź nowej okładziny. Montaż sufitu podwieszanego. Do wykonania rusztu z profili aluminiowych oraz ułożenia okładziny korzysta się z lasera zamocowanego do statywu zwykłego lub teleskopowego.
Urządzenie umieszczamy na środku pomieszczenia i wybieramy tryb pracy, w którym emitowana jest w kierunku sufitu płaszczyzna pionowa. Wzdłuż wskazanej przez urządzenie linii nawiercamy otwory i montujemy wieszaki.
Następnie przestawiamy laser tak, aby emitował jedną płaszczyznę poziomą, tym razem skierowaną na ściany. Linia światła wskaże poziom przyszłego sufitu i jednocześnie długość zamontowanych wieszaków. Po dokonaniu regulacji wieszaków montuje się stelaż, a następnie okładzinę sufitu podwieszanego.

Montaż wyposażenia kuchni.

Korzystając z lasera pracującego w trybie emisji dwóch płaszczyzn poziomych i jednej pionowej można ustawić oraz zawiesić np. szafki kuchenne.

Warto wiedzieć

- Do pracy z laserem można stosować specjalne okulary, które pozwalają wyraźniej widzieć jego linie, ale nie służą do ochrony oczu przed promieniowaniem.

- Nie wolno kierować wiązki światła w stronę osób lub zwierząt, ani wpatrywać się w nią, gdyż grozi to uszkodzeniem wzroku.

- Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca nie mogą pracować laserami, ani znajdować się w ich pobliżu – zamontowane w urzadzeniach magnesy mogą zakłócać pracę rozrusznika.

- Nie wolno używać laserów w pomieszczeniach, w których jest dużo pyłu, a także gazów lub łatwopalnych cieczy. Podczas pracy może bowiem powstać iskra, która wywoła wybuch bądź pożar.

Bosch radzi:

Lasery płaszczyznowe są nowym i bardzo przydatnym rozwiązaniem dla wszystkich specjalistów, którzy na co dzień wykonują prace wymagające precyzyjnych pomiarów w poziomie i pionie. Lasery te stały się alternatywą dla zaawansowanych technicznie, ale drogich niwelatorów obrotowych.


Z dokładnością wystarczającądla większości profesjonalistów umożliwiają jednoczesne wykonywanie kilku robót w jednym pomieszczeniu. Razem z odbiornikami laserowymi LR2 instrumenty te są bardzo przydatnymi narzędziami do realizacji szerokiego zakresu prac niwelacyjnych również na zewnątrz.


Dzięki wbudowanemu kompensatorowi lasery Bosch oferują funkcję automatycznego poziomowania. Z tego powodu ich użycie jest bardzo proste, a ryzyko popełnienia błędu pomiaru ograniczone do minimum. Warto też podkreślić, że dostępna jest szeroka gama akcesoriów do niwelatorów – statywy, uchwyty ścienne, tyczki rozporowe, okulary laserowe, łaty laserowe, tarcze celownicze.


Podsumowując: dzięki laserom płaszczyznowym użytkownicy znacznie przyspieszają tempo prowadzonych prac i unikają ryzyka powstawania błędów podczas pomiarów.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...